Контакт

ИМПРЕСУМ:

Марјан Костадиновски
главен и одговорен урeдник
email: info@sakampivo.mk ;
          mkostadinovski70@gmail.com

tel:     00389 70 266 626

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПРОДАВНИЦА ЗА ПИВО

САКАМ ПИВО ДООЕЛ –
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СКОПЈЕ

Матичен број 7452462
ЕДБ 4038020516463
НЛБ Банка: 210-074524620118

Адреса:
УЛ Максим Горки 25/4 Скопје, Македонија

View Larger Map

    Вашето име (задолжително)

    Вашиот Email (задолжително)

    Предмет

    Вашата порака